S-a înființat Asociația Națională a Infirmierelor

Prima asociație profesională pentru infirmiere a fost înființată în luna iunie, în cadrul proiectului ”Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate”. Proiectul este implementat de Asociația Caritas Alba Iulia în parteneriat cu Centrul Diecezan Caritas Iași și Asociația Four Change, în cadrul Fondului Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 — Investește în oameni! Proiectul ”Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate” are ca și obiectiv general consolidarea principiului accesului egal pentru toți pe piața muncii și asigurarea accesului egal la ocupare pentru 865 de femei din regiunile Centru, Vest și Nord-Est în vederea creșterii oportunităților de angajare în domeniul sănătății și în domeniul social.

După absolvirea cursurilor de calificare în meseria de infirmieră – nivel 2 calificare, COR 532 103 – 720 de ore de pregătire teoretică și practică – și implicit după absolvirea examenului final, participanții primesc un certificat de calificare, care este acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, de asemenea, fiind recunoscut atât în țară, cât și în străinătate. Astfel, aceste cursuri oferă și siguranța unui loc de muncă. infirmiera_caritasÎn perioada 17-19 iunie la Odorheiul Secuiesc a avut loc prima întâlnire de planificare strategică a Asociației Infirmierelor. Scopul principal al Asociației stabilit de către Reprezentanţii Consiliului Director şi membrii fondatori este promovarea drepturilor femeilor calificate ca infirmiere și participarea la dezbateri publice care vizează legislația cu impact direct sau indirect asupra drepturilor femeilor angajate ca infirmiere. Astfel, se dorește ca procesul de colaborare cu Ministerul Sănătăţii să fie unul facil, iar elaborarea normelor şi a reglementărilor privind meseria de infirmieră să fie realizate întotdeauna în conformitate cu drepturile şi interesele profesionale ale infirmierelor.

sursa: www.medicalnet.ro